आयुर्वेद औषधालयहरु र कर्मचारीहरुको विवरण

कार्यालयको नाम ठेगाना कर्मचारीको नाम पद तह मोबाइल नम्बर
पालुंगटार आ.औ. पालुंगटार न.पा.वार्ड -५ हितकाजी श्रेष्ठ ब.कविराज निरीक्षक सातौं ९८६७७५८९२०
बसन्त घिमिरे बैद्य निरीक्षक छैठौं ९८५६०१०९९८
हरी देवकोटा का.स. पाँचौं ९८४६१८५४६०
बिमला नेपाली का.स. करार ९८१६१२५४६१
दर्बुंग फुजेल आयुर्वेद औषधालय गण्डकी गाउँपालिका-४ रिक्त कविराज
महेन्द्र पन्त्त बैद्य निरीक्षक छैठौं  ९८४१७३०४७६
रजनिश कुमार गिरी बैद्य स.चौथो ९८२७६८५९०४  
चन्द्रमायाँ घर्ति का.स. करार ९८४११८०१४४
सपना लामिछाने अर्याल का.स. करार ९८६००५५७८२
गोरखा बजार आयुर्वेद औषधालय गोरखा नगरपालिका-८ उमेश दास   कविराज निरीक्षक छैठौं ९८४५८३६३४३
जीवन कुमार श्रेष्ठ बैद्य निरीक्षक छैठौं ९८४६४१३४२५
रिक्त का.स.
अनिता गुरुङ का.स. करार ९८१६१९३१७८
घ्यालचोक आयुर्वेद औषधालय गण्डकी गाउँपालिका-८ नन्द किशोर साह   कविराज निरीक्षक छैठौं ९८४५८३६३४३
कृष्ण प्रसाद दुवाडी बैद्य निरीक्षक छैठौं ९८५६०४०८४१
सन्तोष प्रसाद घिमिरे का.स. पाँचौ ९८४१९११९४०
सिता लामीछाने घिमिरे का.स. पाँचौ ९८१६२१६००४
सौरपानी आयुर्वेद औषधालय बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका-४ बिरेन्द्र यादव कविराज निरीक्षक छैठौं ९८४५१३१३८९
नन्दा बोहोरा बैद्य स.चौथो ९८४८७०७४६२
यदु प्रसाद ढकाल का.स. करार ९८६६४९०३८३
सुक बहादुर गुरुङ का.स. करार ९८४२००३६९३
मनकामना आयुर्वेद औषधालय शहिद लखन गाउँपालिका-२ डोलराज पौडेल ब.कविराज निरीक्षक सातौं ९८४५१३३९५७
रम्भा पौडेल बैद्य निरीक्षक छैठौं ९८४६१९४६८०
सुनिल थापा का.स.
मिशन थापा का.स. करार ९८२६१०२८६०

Gorkha Ayurved